leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.7231 RON

1 USD = 4.2103 RON

1 GBP = 5.2496 RON

1 XAU = 192.9580 RON

1 AED = 1.1462 RON

1 AUD = 2.9641 RON

1 BGN = 2.4149 RON

1 BRL = 1.1236 RON

1 CAD = 3.2263 RON

1 CHF = 4.2861 RON

1 CNY = 0.6119 RON

1 CZK = 0.1849 RON

1 DKK = 0.6326 RON

1 EGP = 0.2536 RON

1 HUF = 1.4531 RON

1 INR = 0.0610 RON

1 JPY = 3.9027 RON

1 KRW = 0.3576 RON

1 MDL = 0.2392 RON

1 MXN = 0.2214 RON

1 NOK = 0.4911 RON

1 NZD = 2.8531 RON

1 PLN = 1.1114 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0668 RON

1 SEK = 0.4478 RON

1 TRY = 0.7427 RON

1 UAH = 0.1641 RON

1 XDR = 5.8173 RON

1 ZAR = 0.3025 RON

Editia 7011 - 23 iul 06:41

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor de asistenţă socială în anul 2018

Autor:

Publicat la 22 martie 2018

Anunţ de participare -  Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor de asistenţă socială în anul 2018

1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: proiectsocial@judbrasov.ro.
2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor de asistenţă socială în anul 2018.
3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 48 din 14.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2018, capitolul 68.02. Asigurări şi asistenţă socială “Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistenţă socială în anul 2018” este prevăzută suma de 302.400 lei.
4. Durata finanţării: 15 noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile proiectului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
5. Obiectul: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 84 din 09.03.2018, suma de 302.400 lei se va utiliza pentru finanţarea proiectelor furnizorilor de asistenţă socială care oferă servicii sociale pe teritoriul judeţului Braşov, valoarea finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect fiind de minim 10.000 lei, maxim 50.000 lei.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
6. Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Braşov, prin susţinerea proiectelor de asistenţă socială sustenabile.
7. Solicitanţii: persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, cu sediul în judeţul Braşov, acreditate ca furnizori de servicii sociale în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu servicii sociale pentru care se solicită finanţarea licenţiate.
8. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 84 din data de 09.03.2018.
9. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă: 1. Relevanţă şi coerenţă - maxim 10 puncte, din care: Relevanţa obiectivelor proiectului propus - 2 puncte; Concordanţa dintre necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii şi obiectivele proiectului - 3 puncte; Claritatea definirii grupurilor ţintă aferente proiectului - 5 puncte. 2. Metodologie - maxim 30 puncte, din care: În ce măsură activităţile propuse sunt potrivite, practice şi corespund obiectivelor şi rezultatelor aşteptate? - 10 puncte; Cât de coerent şi de realizabil este planul de activităţi al proiectului? (reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii externi şi anticipează o evaluare) - 6 puncte; Persoanele asistate sunt selecţionate pe baza unor criterii concrete (raportate la activităţile eligibile)- 4 puncte; Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale,planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fişă de evaluare etc.) - 10 puncte. 3.Capacitate financiară şi operaţională de realizare - maxim 15 puncte (resurse materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială), din care: Solicitantul are experienţă în managementul proiectelor - 3 puncte; Solicitantul are experienţă tehnică (cunoştiinţe privind problemele care trebuie rezolvate) - 3 puncte; Solicitantul are capacitate managerială (personal (personal specializat), echipamente, capacitate de a gestiona bugetul destinat activităţilor proiectului) - 5 puncte; Solicitantul are surse de finanţare stabile - 4 puncte. 4. Bugetul proiectului - maxim 30 puncte, din care: Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială acordate în raport cu celelalte cheltuieli din cadrul proiectului - 7 puncte; Datele privind bugetul au fost completate corespunzător. Bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli cu încadrarea corectă în categoria celor eligibile sau neeligibile, pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate - 10 puncte; Cheltuielile propuse sunt în concordanţă cu activităţile eligibile pentru îndeplinirea scopului proiectului - 10 puncte; În ce măsură raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate este satisfăcător - 3 puncte. 5. Participarea părţilor - maxim 10 puncte, din care: Gradul de acoperire a costurilor proiectului de către solicitant (exceptând cofinanţarea obligatorie) până la 10% - 5 puncte; peste 10% - 10 puncte. 6. Durabilitate şi sustenabilitate - maxim 5 puncte, din care: Capacitatea beneficiarului finanţării de a continua activităţile proiectului pe viitor - 3 puncte; În ce măsură este posibil ca proiectul să aibă un impact tangibil/semnificativ/pozitiv asupra grupurilor ţintă – 2 puncte.
Pentru asigurarea contribuţiei minime obligatorii de 15% din totalul cheltuielilor eligibile, punctajul acordat este de 0 pct. Contribuţia minim obligatorie de 15% reprezintă criteriu de eligibilitate.
Proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc un punctaj minim de 65 de puncte. În cazul în care mai multe proiecte au acelaşi punctaj, va fi declarat câştigător solicitantul care asigură o cofinanţare netă mai mare, în lei.
Pentru fiecare proiect va fi întocmită grila de evaluare conţinând punctajul acordat. Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte care poate fi obţinut este de 100.
Ierarhizarea ofertelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în cadrul priorităţilor de finanţare, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.
10. Data limită pentru depunerea proiectelor: 20.04.2018, ora 16.00
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 21.04.2018 - 24.05.2018.
11. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
12. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală, telefon: 0368.419.111, 0368.419.122.
13. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 51 din 19.03.2018. 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie