leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6639 RON

1 USD = 4.1179 RON

1 GBP = 5.2762 RON

1 XAU = 160.9705 RON

1 AED = 1.1211 RON

1 AUD = 2.9872 RON

1 BGN = 2.3847 RON

1 BRL = 1.0882 RON

1 CAD = 3.1283 RON

1 CHF = 4.0856 RON

1 CNY = 0.5923 RON

1 CZK = 0.1794 RON

1 DKK = 0.6250 RON

1 EGP = 0.2299 RON

1 HUF = 1.4490 RON

1 INR = 0.0573 RON

1 JPY = 3.6344 RON

1 KRW = 0.3638 RON

1 MDL = 0.2415 RON

1 MXN = 0.2028 RON

1 NOK = 0.4854 RON

1 NZD = 2.8012 RON

1 PLN = 1.0838 RON

1 RSD = 0.0395 RON

1 RUB = 0.0623 RON

1 SEK = 0.4544 RON

1 TRY = 0.7682 RON

1 UAH = 0.1479 RON

1 XDR = 5.6911 RON

1 ZAR = 0.2896 RON

Editia 6849 - 16 noi 16:02

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018

Autor:

Publicat la 19 martie 2018

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018

1. Autoritatea finanţatoare: UAT Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro.
2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018.
3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 48 din 14.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2018, capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018” este prevăzută suma de 1.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este conform axelor de finanţare, după cum urmează: Pentru proiecte cu buget peste 200.000 lei finanţarea nerambursabilă acordată este de maximum 100.000 lei. Alocare totală 400.000 lei. Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect. Pentru proiecte cu buget de până la 200.000 lei finanţarea nerambursabilă acordată este de maximum 50.000 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 20% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate. Alocare totală 600.000 lei. Un solicitant poate contracta maximum 2 proiecte. Orice solicitant poate aplica la ambele axe, dar poate contracta maximum 2 proiecte.
4. Durata finanţării: 15 noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. Excepţie fac proiectele care includ activităţi ce vizează Celebrarea Centenarului Marii Uniri, organizate în cursul lunii decembrie, care vor avea termen limită data de 7 decembrie 2018.
5. Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului Braşov. Prin excepţie, se acordă finanţări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile istorice şi culturale ale judeţului Braşov, prin participarea la evenimente naţionale şi internaţionale şi care se încadrează la prioritatea de finanţare definită la 1.4. Obiectivul general, ariile tematice şi priorităţile de finanţare, prioritatea de finanţare Susţinerea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale, pe plan naţional şi internaţional.
Producerea şi/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanţată, în condiţiile legii şi ale prezentului ghid, de mai multe autorităţi finanţatoare, avându-se în vedere însă evitarea dublei finanţări.
6. Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Braşov, prin susţinerea proiectelor şi acţiunilor culturale sustenabile.
7. Obiectivul specific: Se vor finanţa proiecte şi acţiuni culturale care îşi propun:
      -    Celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918;
* Dezvoltarea creativităţii contemporane şi susţinerea producţiei creative artistice;
* Dezvoltarea ofertei culturale;
* Susţinerea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale, pe plan naţional şi internaţional;
* Dezvoltarea de noi audienţe;
* Educaţia prin cultură;
* Promovarea artei în spaţii alternative;
* Dezvoltare durabilă prin turism cultural.
8. Solicitanţii:
Pot solicita finanţare persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi culturale.
Persoanele juridice de drept public finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, cu excepţia celor din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, aprobat prin HCJ Braşov nr.81 din 09.03.2018.
10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă: I. Calitate artistică şi originalitate – maxim 30 puncte, din care: 1.1. Originalitatea, claritatea viziunii artistice şi caracterul inovator ale proiectului cultural şi ale subiectului abordat - maxim 20 puncte; 1.2. Factorul de excelenţă culturală (artişti, personalităţi, evenimente deosebite, invitaţi speciali, rezultate deosebite) - maxim 10 puncte. II. Relevanţă - maxim 30 puncte, din care: 2.1. Relevanţa proiectului cultural în raport cu priorităţile de finanţare ale Judeţului Braşov din Ghidul Solicitantului - maxim 15 puncte, astfel: Prioritatea 1 - maxim 5 puncte; Prioritatea 2 - maxim 5 puncte; Mai mult de 2 priorităţi - maxim 5 puncte; 2.2. Relevanţa proiectului pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 - maxim 10 puncte; 2.3. Argumentarea necesităţii implementării proiectului (Identificarea nevoilor şi constrângerilor grupului/ grupurilor-ţintă vizat/ vizate. În ce măsură activităţile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/ rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupurilor-ţintă alese? Este relevantă alegerea grupurilor-ţintă în raport cu nevoile culturale identificate?) - maxim 5 puncte; III. Fezabilitate - maxim 30 puncte, din care: III. 1. Metodologie - maxim 13 puncte, din care: 3.1.1. Măsura în care concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă (coerenţa activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse; perioada de desfăşurare şi anvergura proiectului; adecvarea activităţilor la resursele existente; existenţa unui calendar de activităţi clar, adecvat şi realist) - maxim 5 puncte; 3.1.2. Măsura în care proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, precum şi măsuri de prevenire / diminuare a lor - maxim 3 puncte; 3.1.3. Măsura în care modalităţile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea acestuia în cadrul unui public cât mai larg - maxim 5 puncte. III.2. Rezultate şi impact - maxim 10 puncte, din care: Impactul asupra grupului/ grupurilor-ţintă. Măsura în care rezultatele şi impactul scontate sunt pozitive şi concludente pentru nevoile grupurilor-ţintă. Măsura în care acestea sunt măsurabile şi verificabile - maxim 10 puncte; III. 3. Buget - maxim 7 puncte, din care: Măsura în care raportul dintre cheltuielile estimate şi rezultatele aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate - maxim 7 puncte. IV. Sustenabilitate - maxim 10 puncte, din care: 4.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea finanţării nerambursabile - maxim 5 puncte; 4.2. Măsura în care proiectul generează dezvoltare locală şi consolidează identitatea şi imaginea locală - maxim 5 puncte. Punctaj total maxim 100 puncte.
Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obţine prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obţinut este de 100.
    Proiectul care nu va obţine minim 1 punct la unul dintre criterii şi/sau subcriterii este considerat descalificat. Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. În caz de punctaje egale, va primi finanţare propunerea de proiect cu cu punctajul cel mai mare obţinut la criteriul II. Relevanţă.
Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 70 de puncte.
    11. Data limită pentru depunerea proiectelor: 17.04.2018, ora 16.00
    Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 18.04.2018 - 21.05.2018.
    12. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
    13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul Relaţii Externe, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142.
    14. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 49 din 15.03.2018.

+4 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional