leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.7231 RON

1 USD = 4.2103 RON

1 GBP = 5.2496 RON

1 XAU = 192.9580 RON

1 AED = 1.1462 RON

1 AUD = 2.9641 RON

1 BGN = 2.4149 RON

1 BRL = 1.1236 RON

1 CAD = 3.2263 RON

1 CHF = 4.2861 RON

1 CNY = 0.6119 RON

1 CZK = 0.1849 RON

1 DKK = 0.6326 RON

1 EGP = 0.2536 RON

1 HUF = 1.4531 RON

1 INR = 0.0610 RON

1 JPY = 3.9027 RON

1 KRW = 0.3576 RON

1 MDL = 0.2392 RON

1 MXN = 0.2214 RON

1 NOK = 0.4911 RON

1 NZD = 2.8531 RON

1 PLN = 1.1114 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0668 RON

1 SEK = 0.4478 RON

1 TRY = 0.7427 RON

1 UAH = 0.1641 RON

1 XDR = 5.8173 RON

1 ZAR = 0.3025 RON

Editia 7010 - 22 iul 22:14

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor sportive pentru anul 2018 - Sportul de performanţă

Autor:

Publicat la 20 martie 2018

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor sportive pentru anul 2018 - Sportul de performanţă

1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: sport@judbrasov.ro.
2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor sportive pentru anul 2018 - Sportul de performanţă.
3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 48 din 14.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2018, capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - Sportul de performanţă” este prevăzută suma de 1.000.000 lei.
4. Durata finanţării: 15 noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
5. Obiectul: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 82 din 09.03.2018, suma de 1.000.000 lei se va utiliza astfel:
a. 960.000 lei pentru proiectele sportive care vizează activitatea de organizare de competiţii oficiale pentru sporturi olimpice, astfel:
- organizarea de competiţii oficiale internaţionale (jocuri olimpice de tineret, FOTE, cupe mondiale, grand prix, campionate europene) nivel seniori - 120.000 lei, nivel juniori – 100.000 lei, pentru un proiect.
- organizarea de competiţii oficiale naţionale nivel seniori - 60.000 lei pentru un proiect.
- pregătire şi participare la competiţii oficiale internaţionale (individual / echipe) 60.000 lei pentru un proiect.
- pregătire şi participare la competiţii oficiale naţionale - primul eşalon - superior (echipe: prima grupă valorică / divizie / ligă etc.; individual: sportivi clasaţi în primele 6 locuri – prima grupă valorică naţională a disciplinei sportive) 60.000 lei pentru un proiect.
- pregătire şi participare la competiţii oficiale naţionale - eşalon secund (echipe: a doua grupă valorică / divizie / ligă; individual: sportivi clasaţi pe locurile 7…10, inclusiv – prima grupă valorică naţională a disciplinei sportive) 50.000 lei pentru un proiect.
- pregătire şi participare la competiţii oficiale naţionale – eşalon inferior (echipe: a  treia grupă valorică şi următoarele; individual: sportivi clasaţi de la locul 11 până la locul 20 inclusiv – prima grupă valorică naţională a disciplinei sportive) 40.000 lei pentru un proiect.
b. 40.000 lei pentru proiectele sportive care vizează activitatea de organizare de competiţii oficiale pentru sporturi paralimpice. Valoarea maximă pentru un proiect este 40.000 lei.

Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
6. Obiectivul general: Prin Programul Sportul de performanţă se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.
7. Obiectivele specifice ale programului sunt promovarea imaginii judeţului Braşov ca “judeţ al sporturilor” prin susţinerea organizării de evenimente sportive de mare amploare, susţinerea sporturilor olimpice / paralimpice şi îmbunătăţirea performanţei sportive la nivel naţional şi international, susţinerea pregătirii sportivilor de înaltă performanţă din judeţ şi a participării acestora la competiţii, dezvoltarea ofertei sportive şi ridicarea standardului de performanţă prin susţinerea cluburilor sportive.
8. Solicitanţii:
- pentru proiectele care vizează activitatea de pregătire şi participare la competiţii sportive judeţene, naţionale şi internaţionale oficiale - cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în condiţiile legii ca structuri mono sau polisportive, cu sediul în judeţul Braşov.
- pentru proiectele care vizează organizarea în judeţul Braşov a competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale oficiale, pentru sporturi olimpice/ paralimpice - asociaţiile judeţene pe ramuri de sport din România, persoane juridice de drept privat, constituite în condiţiile legii, federaţiile sportive naţionale, constituite în condiţiile legii, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi Comitetul Naţional Paralimpic (CNP).
9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 82 din data de 09.03.2018.
10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă:
* Proiectele structurilor sportive locale (din judeţul Braşov) care vizează activitatea de pregătire sportivă şi participare la competiţii sportive judeţene, naţionale şi internaţionale oficiale.

Structura sportivă
P.I.1 - Numărul de secţii sportive (sporturi olimpice) afiliate la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană - pentru fiecare secţie afiliată - 2 puncte, pentru 15 sau mai multe secţii afiliate - max. 30 puncte;
P.I.2 - Numărul de sportivi legitimaţi – exclusiv sportivii legitimaţi în cadrul secţiei/ secţiilor pentru care se solicită finanţarea - pentru fiecare sportiv legitimat - 0,5 puncte; pentru 60 sau mai mulţi sportivi legitimaţi - max. 30 puncte;
P.I.3 - Numărul de sportivi convocaţi la loturile naţionale din cadrul secţiei/ secţiilor sportive pentru care se solicita finanţarea - pentru fiecare sportiv convocat - 3 puncte; pentru 10 sau mai mulţi sportivi convocaţi la loturile naţionale - max. 30 puncte;
P.I.4 – Medalii/ locuri obţinute în anul precedent la competiţii sportive naţionale/ internaţionale la sporturi individuale sau de echipă, exclusiv sportivii legitimaţi în cadrul secţiei/ secţiilor pentru care se solicită finanţarea - max. 30 puncte -  conform menţiunilor;
P.I.5 – Număr echipe participante în competiţii oficiale naţionale - pentru sporturi de echipă sau Număr sportivi participanţi în competiţii oficiale naţionale - pentru sporturi individuale. Datele se referă la anul competiţional anterior. Pentru sporturi de echipă se acordă câte 3 puncte pentru fiecare echipă iar pentru sporturi individuale câte 3 puncte pentru fiecare sportiv.
Pentru 10 sau mai multe echipe respectiv 10 sau mai mulţi sportivi se obţine maximul de puncte la acest criteriu.
Ps = (P.I.1 + P.I.2 + P.I.3 + P.I.4 + P.I.5)/5 - maxim 30 puncte
Proiectul sportiv

P.I.6 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă, relevanţa şi gradul de vizibilitate - va fi punctată doar încadrarea de cel mai înalt nivel. Detalierea se prezintă astfel: nivel judeţean - 10 puncte; naţional - 30 puncte; internaţional - 50 puncte;
P.I.7 - Măsura în care cofinanţarea proprie a beneficiarului depăşeşte minimul eligibil de 10%: Pentru fiecare 0,1% contribuţie peste 10% se acordă 0,1 puncte dar nu mai mult de 20 puncte (punctajul maxim la acest criteriu se obţine pentru o contribuţie mai mare sau egală cu 30%).
Pp = P.I.6 + P.I.7 - maxim 70 puncte     
Punctaj total = Ps + Pp - maxim 100 puncte

Menţiuni privind acordarea punctajelor la criteriul P.I.4, competiţia respectiv locul obţinut:
Olimpiada (1…6) - 10 puncte; Olimpiada de Tineret (1…6) - 9 puncte; Campionate Mondiale (1…6) - 7 puncte; Campionate Europene (1…6) - 6,5 puncte; FOTE (1…6) - 6 puncte; Jocuri Mondiale Universitare (1…6) - 5,5 puncte; Campionate Europene Școlare Universitare (1…6) - 5 puncte; Jocurile Europei (1…6) - 4,5 puncte; Jocurile Francofoniei (1…3) - 4 puncte; Cupe Mondiale Interţări  Seniori (1…3) - 3,5 puncte; Cupe Mondiale Seniori (1…3) - 3 puncte; Cupe Europene Interţări (1…3) - 2,5 puncte; Balcaniada (1…3) - 2 puncte; Campionat Naţional (1…3) - 1,5 puncte; Cupa României (1…3) - 1 punct.
Punctajul se obţine prin cumularea tuturor performanţelor dovedite.
Puncte suplimentare acordate proiectelor care la partea de pregătire au prevăzute cantonamente cu asigurarea a cel puţin trei nopţi de cazare: max. 5 puncte - cantonament care are prevăzută cazare în judeţul Braşov; max. 3 puncte - cazare în Regiunea Centru (jud: Sibiu, Harghita, Covasna, Mureş, Alba); max. 1 punct - cazare în România, indiferent de regiune.
În situaţia egalităţii de puncte pentru ultimii clasaţi, departajarea se va face prin analizarea criteriilor P.I.4, P.I.3, P.I.5 – în această ordine (poziţionat superior va fi solicitantul care se departajează la primul/ unul dintre aceste criterii). Dacă nici în urma analizei acestor criterii nu pot fi departajaţi solicitanţii, ultimul criteriu analizat va fi P.I.7 (va fi declarat câştigător solicitantul care asigură o cofinanţare netă mai mare, în lei).

II. Proiectele structurilor sportive care vizează organizarea în judeţul Braşov a competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale oficiale, pentru sporturi olimpice şi paralimpice.
P.II.1 - Numărul de participanţi la competiţia sportivă pentru sporturi individuale, pentru care s-a demonstrat experienţa similară - pentru fiecare participant - 0,2 puncte. Pentru 150 sau mai mulţi participanţi - max. 30 puncte.
P.II.2 - Numărul de echipe participante la competiţia sportivă pentru sporturi de echipă, pentru care s-a demonstrat experienţa similară - pentru fiecare echipă participantă - 1 punct. Pentru 30 sau mai multe echipe participante - max. 30 puncte.
P.II.3 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă, relevanţa şi gradul de vizibilitate. Detalierea se prezintă astfel: nivel naţional - 30 puncte; nivel internaţional - 50 puncte.
P.II.4 - Măsura în care cofinanţarea proprie a beneficiarului depăşeşte minimul eligibil de 10%: Pentru fiecare 0,1% contribuţie peste 10% se acordă 0,1 puncte dar nu mai mult de 20 puncte. (punctajul maxim la acest criteriu se obţine pentru o contribuţie mai mare sau egală cu 30%).
Punctaj total = P.II.1 + P.II.3 + P.II.4 sau
                  = P.II.2 + P.II.3 + P.II.4 - maxim 100 puncte.

Punctele P.II.1 şi P.II.2 se anulează reciproc în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau sporturi pe echipe).
Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în cadrul priorităţilor/ subpriorităţilor de finanţare, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.
11. Data limită pentru depunerea proiectelor: 18.04.2018, ora 16.00
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 19.04.2018 - 22.05.2018.
12. Locul depunerii proiectelor:
sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul Relaţii Externe, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142.
14. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 50 din 16.03.2018.

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie