Curs BNR

1 EUR = 4.7218 RON

1 USD = 4.2434 RON

1 GBP = 5.2941 RON

1 XAU = 194.6143 RON

1 AED = 1.1552 RON

1 AUD = 2.9577 RON

1 BGN = 2.4142 RON

1 BRL = 1.1247 RON

1 CAD = 3.2319 RON

1 CHF = 4.2986 RON

1 CNY = 0.6172 RON

1 CZK = 0.1852 RON

1 DKK = 0.6325 RON

1 EGP = 0.2556 RON

1 HUF = 1.4518 RON

1 INR = 0.0615 RON

1 JPY = 3.9255 RON

1 KRW = 0.3591 RON

1 MDL = 0.2415 RON

1 MXN = 0.2225 RON

1 NOK = 0.4901 RON

1 NZD = 2.8374 RON

1 PLN = 1.1104 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0673 RON

1 SEK = 0.4492 RON

1 TRY = 0.7418 RON

1 UAH = 0.1664 RON

1 XDR = 5.8479 RON

1 ZAR = 0.3042 RON

Editia 7267 - 11 aug 16:29

Licitaţii – 20 iunie 2019

Autor:

Publicat la 20 iunie 2019

Licitaţii –  20 iunie  2019

1. S.C. BAM&BAC CLEAN DENT S.R.L. anunta intentia achizitionarii de echipamente si consumabile pentru igiena dentara, valoarea estimata de 139.999 lei. Persoanele juridice interesate pot solicita informatiile si cerintele necesare participarii la licitatie, la adresa de email:  boboc_alina2005@yahoo.com. Termenul limita de depunere a ofertelor este 25.06.2019, ora: 12:00. Persoana de contact: Boboc Alina, telefon: 0724208578.

 

2. U.A.T. Judeţul Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud Braşov, cod poştal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, legal reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov – Adrian Ioan Veştea, prin Comisia pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, cu destinaţia de Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Braşov, desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 501/10.05.2018, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui spaţiu - Cabinet medical stomatologic nr.14A, situat în imobilul- Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi Braşov, cu sediu în Braşov, str.Diaconu Coresi Nr.1, jud.Braşov, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.59, nr.60 şi nr.66 din data de 20.02.2019 (publicate pe site-ul CJBv: www.judbrasov.ro)

CALENDARUL LICITAŢIEI:
- în perioada 21 – 25.06.2019, orele 8:30 -15:30, se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.10-Registratură, documentele de calificare, de către potenţialii ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam.9, parter), după achitarea taxei de participare la licitaţie.
- în data de 26.06.2019, ora 12:00, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanţi şi întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi, pe care o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei, respectiv: la sediul Consiliului Judeţean Braşov din Braşov, Bdl.Eroilor, nr.5, etaj I, cam.117 şi la avizierul amplasat la parterul Consiliului Judeţean Braşov.
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 28.06.2019, ora 13.00.

OBIECTUL VÂNZĂRII:
Cabinetul nr.14 A, spaţiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Braşov, cu nr. cad 119041-C1-U57, compus din una cameră cu o suprafaţă utilă de 15,41 mp,  cu cota din părţile de uz comun de 1226/87000,  cota de teren de  743/52700  conform descrierii din extrasul CF.119041-C1-U57, cotele din părţile de uz comun tabulate ca unităţi individuale şi cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr.119041-C1-U50 (centrală termică, sală boiler şi compressor subsol) cu cota de 1,92% din 64,28 mp = 1,23 mp ; CF nr.119041-C1-U51 (post trafo şi hol subsol) cu cota de 1,92% din 35,19 mp = 0,68 mp; CF nr.119041-C1-U52 (5 depozite, hol, hol subsol) cu cota de 1,92% din 101,33 mp = 1,94 mp; CF nr.119041-C1-U53 (boxă subsol) cu cota de 1,92% din 2,86 mp = 0,05 mp; CF nr.119041-C1-U54 (boxă subsol) cu cota de 1,92% din 2,41 mp = 0,05 mp; CF nr.119041-C1- U48 (terasă în curtea de lumină, parter) cu cota de 1,92% din 13,98 mp = 0,27 mp; CF nr.119041-C1-U49 (cameră portar, parter) cu cota de 1,92% din 5,76 mp = 0,11 mp; CF nr.119041-C1-U64 (wc, etaj I) cu cota de 10,33% din 1,89mp = 0,19 mp; CF nr.119041-C1-U66 (wc, etaj I) cu cota de 10,33% din 1,92 mp = 0,20 mp; CF nr.119041-C1-U65 (cameră strilizare, etaj I) cu cota de 10,82% din 5,81 mp = 0,63 mp.

PREŢUL
Preţul de pornire al licitatiei este de 33.780 euro.
Pasul de licitare: 10% din preţul de pornire.

GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul RO33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe numele vânzătorului-Judeţul Braşov, Cod Fiscal 4384150.

TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare este de 150 lei şi se va achita la Casieria Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam. 8 şi nu este restituibilă.
Potenţialii achizitori care au achitat taxa de participare la licitaţie, în baza unei programări prealabile la nr. de tel 0268/410777 int. 211 sau camera 9, parter, Bdl.Eroilor, nr.5 (persoană de contact: Săpunaru Alina, e-mail: alina.sapunaru@judbrasov.ro sau Voiculeţ Ioana, e-mail: ioana.voiculet@judbrasov.ro), pot viziona cabinetul care face obiectul licitaţiei.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢIE:
Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

a) declaraţia de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declaraţie de participare la procedura de licitaţie, după caz);
b) fişa participantului;
c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
d) copie de pe autorizaţia de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la procedura de vânzare nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spaţiu cu destinaţie medicală, în condiţiile O.U.G. nr.68/2008;
f) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;
g) dovada constituirii garanţiei de participare la procedura de vânzare.

Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:
a) declaraţia de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată şi datată de reprezentantul legal);
b) fişa ofertantului;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
e) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;
f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitaţie nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spaţiu cu destinaţie medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008;
g) împuternicirea acordată de asociaţi pentru participarea la licitaţia publică cu strigare, însoţită de copia actului de identitate al reprezentantului;
h) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;
i) dovada constituirii garanţiei de participare la procedura de vânzare.

NOTĂ:  
Potrivit prevederilor Art.10 alin.(2) din acelaşi act normativ: “Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical.”
Persoane desemnate să dea relaţii suplimentare: Săpunaru Alina şi Voiculeţ Ioana - consilieri juridici în cadrul Serviciului Juridic Contencios al Consiliului Judeţean Braşov – camera 9, parter, Bdl.Eroilor, nr.5, tel. 0268.410.777, int. 211. 

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional