Curs BNR

1 EUR = 4.9483 RON

1 USD = 4.3786 RON

1 GBP = 5.8051 RON

1 XAU = 250.8945 RON

1 AED = 1.1921 RON

1 AUD = 3.0780 RON

1 BGN = 2.5300 RON

1 BRL = 0.7745 RON

1 CAD = 3.4205 RON

1 CHF = 4.7500 RON

1 CNY = 0.6866 RON

1 CZK = 0.1945 RON

1 DKK = 0.6654 RON

1 EGP = 0.2787 RON

1 HUF = 1.3562 RON

1 INR = 0.0580 RON

1 JPY = 3.8668 RON

1 KRW = 0.3708 RON

1 MDL = 0.2470 RON

1 MXN = 0.2058 RON

1 NOK = 0.4793 RON

1 NZD = 2.9559 RON

1 PLN = 1.0778 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0593 RON

1 SEK = 0.4811 RON

1 TRY = 0.3178 RON

1 UAH = 0.1600 RON

1 XDR = 6.1218 RON

1 ZAR = 0.2738 RON

Editia 7594 - 08 dec 07:37

Licitații - 20 octombrie 2021

Autor:

Publicat la 20 octombrie 2021

Licitații - 20 octombrie 2021

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str. Mare, nr. 565, judeţul Braşov, telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren identificat în CF 106805 a localităţii Prejmer, în suprafaţă de 4.197 mp, bun proprietate privată a Comunei Prejmer, judeţul Braşov, conform Hotărârii Consiliului Local Prejmer nr.70/30.09.2021 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Prejmer, judeţul Braşov.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic al Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str. Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentaţiei de atribuire de 500 lei în contul concedentului: RO65TREZ13121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Braşov, cod fiscal al concedentului: 4688701.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.11.2021, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.11.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str. Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.11.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str. Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se poate introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Braşov, municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr.45, judeţul Braşov, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.10.2021.


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional